תֵּל־אָבִיב רחובות ושכונות בעיר (Tel Aviv Streets and Neighborhoods)

tel_aviv

http://www.tel-aviv.gov.il/OnlineServices/DataTLV/Pages/Data%20Tel-Aviv.aspx

Advertisements

USA GIS Data Shapefile Data

usa

 

runways – https://www.sciencebase.gov/catalog/item/4f4e4779e4b07f02db47f345
airports heliports – https://www.sciencebase.gov/catalog/item/4f4e4776e4b07f02db47e509
prisons – https://www.sciencebase.gov/catalog/item/4f4e4778e4b07f02db47eb7a
area codes – https://www.sciencebase.gov/catalog/item/4f4e4a19e4b07f02db605716
political boundaries – https://www.sciencebase.gov/catalog/item/4f4e477be4b07f02db47fa14